Over ons

De visie van Qhuba 

Waarden en drijfveren van mensen bepalen het succes van samenwerking

Qhuba heeft veel stakeholders: partners, associates, medewerkers, klanten en bedrijven waar we mee samenwerken. De meesten hebben wel een goed beeld wie Qhuba is en wat we doen. Om onze drijfveren te snappen (noemen we dat tegenwoordig niet Purpose?) ga ik toch graag terug naar het ontstaan van Qhuba om uit te leggen welke kernwaarden voor ons belangrijk zijn en waarom.

Achtergrond van Wouter Hasekamp

Ik begon mijn carrière in dienst bij Shell, en kwam toevallig in de SAP-hoek terecht. Hier werd ik van voor tot achter opgeleid in die technologie en werkte aan diverse SAP-implementatietrajecten. Wat me opviel was dat deze projecten veel meer geld kostten dan eigenlijk zou hoeven als alle betrokkenen beter zouden samenwerken. Als ze uit hun eigen silo zouden komen en over processen heen zouden kijken in plaats van dat ze focusten op hun eigen kleine stukje. Wat me ook opviel was dat deze besparingsmogelijkheden voor niemand een drijfveer leken te zijn om te verbeteren.

Voor mij was dit dé aanleiding om ondernemer te worden. Ik begon met twee partners een SAP-implementatiebedrijf met een focus op kostenbesparing door integrale samenwerking. Daardoor konden we implementatietrajecten ver onder de toen gangbare prijs aanbieden. Ons bedrijf was al snel een succes. En vanwege de vele succesvolle implementaties werden we steeds vaker door CEO’s, CFO’s en CIO’s gevraagd om eens met een wat bredere blik naar de IT-omgeving te kijken dan enkel en alleen door een SAP-bril. Het leidde zelfs tot een rol als interim CIO bij Reliant Energy, dat destijds op de Nederlandse markt actief was.

Daar viel me op wat me ook bij Shell al opviel: of het nu gaat om de implementatie van software of om het besturen van een organisatie in het algemeen, iedereen bakent zijn eigen verantwoordelijkheidsterrein het liefst zo nauwgezet mogelijk af. Het gevolg is dat iedereen enkel en alleen stuurt op zijn eigen targets en niet op het gezamenlijke bedrijfsdoel. Sterker nog: vaak zijn de persoonlijke of afdelingstargets zelfs contraproductief aan het bedrijfsdoel. Wat je ook ziet gebeuren is dat niemand wil samenwerken, want door samenwerking creëer je afhankelijkheden. Stel je voor dat je voor het behalen van jouw bonus deels afhankelijk wordt van de prestaties van anderen. Daar zit niemand op te wachten. Bij andere bedrijven waar ik als CIO actief was, bleek dit niet veel anders. Verandering is bedreigend, samenwerken is risicovol, mensen verschuilen zich achter hun rol, en als er dan eens wat gebeurt is het na heel veel overleg, en gaat het gepaard met grote investeringen.

Qhuba = Drive

Deze observaties, en vooral de verwondering en ergernis hierover, vormen de basis van de visie van Qhuba. Niet langer gericht op SAP implementaties, maar een organisatie die Digitale Transformaties ondersteunt van A-Z. Ik heb deze organisatie Qhuba genoemd wat letterlijk drive betekent. Het is een Zuid-Afrikaans woord dat de dynamiek van wilde dieren bij een waterplas omschrijft. Bij zo’n plas komen alle dieren samen, de leeuw én de antiloop. Ze staan elkaar daar niet naar het leven omdat ze een belangrijker gemeenschappelijk doel hebben: hun dorst lessen. Natuurlijk worden ze door die waterplas niet ineens elkaars beste vriend. Maar ze hebben een gezamenlijk belang dat ze boven het korte-termijn individuele belang stellen. 

Netwerkorganisatie

Bij deze visie past maar één organisatiestructuur: een netwerkorganisatie zonder enige vorm van hiërarchie en waarbij mensen voortdurend op zoek gaan naar gezamenlijke belangen. Het is voor het netwerk niet zo belangrijk welke rol je precies inneemt. Het is niet relevant of je voor jezelf werkt, bij Qhuba of een van onze partners in dienst bent of dat je voor één van onze klanten werkt. Wat wél relevant is, is of je passie hebt voor wat je elke dag doet, of je gezamenlijke doelen en gemeenschappelijke belangen ziet en of je daar een bijdrage aan wilt leveren. Dat dit niet in alle organisaties of in alle omstandigheden logisch is, valt steeds weer op. Voor sommige mensen gelukkig wel. Dat zijn de mensen die we leuk vinden.

SCOPE-model helpt bij waardecreatieSCOPE Model

De manier waarop wij dit vormgeven is ons SCOPE-model. Wij worden door opdrachtgevers vaak gevraagd voor een project. Dat project zal de grootste waarde leveren als het aansluit bij de strategie van de organisatie, de context waarin het bedrijf opereert en bij de organisatievorm. Wij zullen in onze projecten daarom altijd aansluiting zoeken bij de strategie, oftewel het grotere geheel.

Soms komt het voor dat de strategie nog niet goed is uitgekristalliseerd of nog niet goed is vertaald in een heldere IT-strategie. Dan zetten we eerst een stap terug. Wij zijn geen organisatieconsultants, maar wij kunnen onze klanten wel helpen hun organisatiestrategie te vertalen in een IT-strategie, en als Change Agents de benodigde veranderingen tot stand brengen.

In de oude, voorspelbare wereld hadden we veel lol van het plaatje hieronder. Succes was gegarandeerd, als alle ingrediënten voor verandering aanwezig waren, oftewel de bovenste rij:

Succesfactoren

Misschien moeten we het plaatje echter vervangen door hoe veranderingen echt tot stand komen. Dus niet langer kijken naar de bovenste rij met de succesfactoren:

 • visie en gezamenlijke ambitie,
 • persoonlijke interesse,
 • planning en ondersteuning,
 • benodigde middelen
 • competenties en trainingen

 

Maar laten we het vervangen door:

Succesfactoren Qhuba Emoji

Ons motto is dan ook:

Change is fun! Try it Together Today!

 

Waarden van Qhuba

Het is veel belangrijker om te beslissen met wat voor soort mensen je wilt samenwerken, dan hoe je de verantwoordelijkheden precies afkadert. Daarbij heb ik het vooral over de waarden en drijfveren van mensen.

Qhuba gaat daarom op zoek naar partners, associates, medewerkers maar ook klanten met de volgende drie waarden:

 • Independent: authentiek en ondernemend
 • Reliable: commitment aan doelen en zonder al te veel compromissen
 • Connected: graag willen samenwerken en daarbij volledig transparant durven zijn.

 

Drijfveren van iedereen die bij Qhuba betrokken is

Mensen die deze waarden nastreven, stellen niet zichzelf centraal, maar de omgeving waarin ze werken. Ze verbinden hun eigen doelen met het gezamenlijke doel. Er zijn drie drijfveren die deze mensen verbindt:

 • Relevantie: ze willen een zichtbare bijdrage leveren aan het eindresultaat en geen radartje zijn in een complex systeem
 • Autonomie: ze willen graag zelf verantwoording nemen voor wie ze zijn en wat ze doen
 • Mastery: ze voelen de behoefte om ergens de beste in te worden. Ze willen zichzelf ontwikkelen en willen hun kennis graag met anderen delen.

Wij binden graag mensen aan ons die deze drijfveren hebben. Daarbij maakt het ons niet uit welke rol ze in het netwerk vervullen: medewerker, partner, klant. Wat deze mensen gemeen hebben, is dat ze zich niet laten binden door geld of status en ze willen zich al helemaal niet laten vangen in een hiërarchische organisatie waar ze uiteindelijk toch weer moeten dansen naar de pijpen van een ander.

Wat dan wel: Mensen die wie ze zijn en wat ze doen op elkaar afgestemd hebben, die dingen willen proberen, die toe kunnen geven dat ze niet alles weten, die klein willen beginnen, van mislukkingen leren. Het zijn net ondernemers. Wij noemen ze intrapreneurs. Ondernemend binnen een grotere context, met een Founders mentality.

Wil je meer lezen over het SCOPE Model? Of ben je benieuwd naar een overzicht van onze huidige partners en hun expertise gebieden? Je kunt ook direct contact met ons opnemen zodat we onze passie met je kunnen delen.