Over ons

De visie van Qhuba 

Waarden en drijfveren van mensen bepalen het succes van samenwerking

Qhuba heeft veel stakeholders: partners, associates, medewerkers, klanten en bedrijven waar we mee samenwerken. De meesten hebben wel een goed beeld wie Qhuba is en wat we doen. Om onze drijfveren te snappen (noemen we dat tegenwoordig niet Purpose?) gaan we graag terug naar het ontstaan van Qhuba om uit te leggen welke kernwaarden voor ons belangrijk zijn en waarom.

Qhuba is opgericht door Wouter Hasekamp. Toen hij zijn carrière begon in de SAP-hoek van Shell viel het hem op dat veel SAP-implementatietrajecten veel meer geld kostten dan nodig was door gebrekkige samenwerking. Dit was voor hem dé aanleiding om ondernemer te worden en hij begon een SAP-implementatiebedrijf met twee partners. Ook tijdens deze projecten viel hem opnieuw op dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheidsterrein volledig afbakent. Met als gevolg dat iedereen alleen op zijn eigen targets stuurt, waardoor veel tijd en geld onnodig verspilt wordt.

Qhuba = Drive

Deze observaties, en vooral de verwondering en ergernis hierover, vormen de basis van de visie van Qhuba. Niet langer gericht op SAP-implementaties, maar een organisatie die Digitale Transformaties ondersteunt van A-Z. Hij heeft deze organisatie Qhuba genoemd wat letterlijk drive betekent. Het is een Zuid-Afrikaans woord dat de dynamiek van wilde dieren bij een waterplas omschrijft. Bij zo’n plas komen alle dieren samen, de leeuw én de antiloop. Ze laten elkaar daar met rust omdat ze een belangrijker gemeenschappelijk doel hebben: hun dorst lessen. Natuurlijk worden ze niet ineens beste vrienden door de waterplas, maar ze hebben een gezamenlijk belang wat ze boven het korte-termijn individuele belang stellen.

Netwerkorganisatie

Bij deze visie past maar één organisatiestructuur: een netwerkorganisatie zonder enige vorm van hiërarchie, waarbij mensen voortdurend op zoek gaan naar gezamenlijke belangen. Het is voor het netwerk niet belangrijk welke rol je precies inneemt. Het is niet relevant of je voor jezelf werkt, bij Qhuba of bij een van onze partners in dienst bent of dat je voor één van onze klanten werkt. Wat wél relevant is, is of je passie hebt voor wat je elke dag doet, of je gezamenlijke doelen en gemeenschappelijke belangen ziet en of je daar een bijdrage aan wilt leveren. Dat dit niet in alle organisaties of in alle omstandigheden logisch is, valt steeds weer op. Voor sommige mensen is het dat gelukkig wel. Dat zijn de mensen die we leuk vinden.

De reden dat Qhuba is opgericht, onze purpose, is dan ook het best te omschrijven als: To enjoy friendship while improving the way companies are run, solving real challenges and creating personal impact together.

SCOPE-model helpt bij waardecreatie

De manier waarop wij dit vormgeven is ons SCOPE-model. SCOPE ModelWij worden door opdrachtgevers vaak gevraagd voor een project. Dat project zal de grootste waarde leveren wanneer het aansluit bij de strategie van de organisatie, de context waarin het bedrijf opereert en bij de organisatievorm. Wij zullen in onze projecten daarom altijd aansluiting zoeken bij de strategie, oftewel het grotere geheel.

Soms komt het voor dat de strategie nog niet goed is uitgekristalliseerd of nog niet goed is vertaald in een heldere IT-strategie. Dan zetten we eerst een stap terug. Wij zijn geen organisatieconsultants, maar wij kunnen onze klanten wel helpen bij het vertalen van de organisatiestrategie naar een IT-strategie, en als Change Agents de benodigde veranderingen tot stand brengen.

Waarden van Qhuba

Het is veel belangrijker om te beslissen met wat voor soort mensen je wilt samenwerken, dan hoe je de verantwoordelijkheden precies afkadert. Daarbij heb draait het vooral over de waarden en drijfveren van mensen. Qhuba gaat daarom op zoek naar partners, associates, medewerkers maar ook klanten met de volgende waarden:

  • Connected: graag willen samenwerken, luisteren naar anderen en vergeet niet om ook lol te hebben in je werk.
  • Reliable: commitment aan doelen, zonder al te veel compromissen en daarbij volledig transparant durven zijn.
  • Autonomous: je hebt de vrijheid om zelfverzekerd individueel te handelen met een ondernemende mindset.
  • Curious: constant willen blijven leren en jezelf ontwikkelen. Altijd in gesprek blijven en vragen blijven stellen.
  • Keen: Je weet wat je wilt, je hebt doelen en zorgt ervoor dat je deze behaald.

Drijfveren van iedereen die bij Qhuba betrokken is

Mensen die deze waarden nastreven, stellen niet zichzelf centraal, maar de omgeving waarin ze werken. Ze verbinden hun eigen doelen met het gezamenlijke doel. Er zijn vijf drijfveren die deze mensen verbindt:

  • Relatedness: Je wil een zichtbare bijdrage leveren aan het eindresultaat en geen radartje zijn in een complex systeem
  • Mastery: ze voelen de behoefte om ergens de beste in te worden. Ze willen zichzelf ontwikkelen en willen hun kennis graag met anderen delen.
  • Freedom: Je bent vrij om zaken op jouw manier aan te pakken.
  • Inquisitiveness: Je nieuwsgierigheid is nooit gestild, je weet dat je niet alles weet en gaat op zoek naar antwoorden.
  • Goal: Je blijft continu op zoek naar manieren om jouw doelen te behalen. Deze doelen dragen ook steeds bij aan de bedrijfsdoelen.

Wij binden graag mensen aan ons die deze drijfveren hebben. Daarbij maakt het ons niet uit welke rol ze in het netwerk vervullen: medewerker, partner, klant. Wat deze mensen gemeen hebben, is dat ze zich niet laten binden door geld of status en ze willen zich al helemaal niet laten vangen in een hiërarchische organisatie waar ze uiteindelijk toch weer moeten dansen naar de pijpen van een ander.

Wat dan wel? Mensen die wie ze zijn en wat ze doen op elkaar afgestemd hebben, die dingen willen proberen, die toe kunnen geven dat ze niet alles weten, die klein willen beginnen, van mislukkingen leren. Het zijn net ondernemers. Wij noemen ze intrapreneurs. Ondernemend binnen een grotere context, met een Founders mentality.

Wil je meer lezen over het SCOPE Model? Of ben je benieuwd naar een overzicht van onze huidige Qhubanen en hun expertise gebieden? Je kunt ook direct contact met ons opnemen zodat we onze passie met je kunnen delen.