Project Review & Analysis

Actueel inzicht in de slagingskans van projecten – Qhuba Project Review & Analysis

Ieder programma en daarbinnen ieder project wordt uitgevoerd binnen een bredere context van het realiseren van organisatiedoelstellingen. In de waan van de dag is het heel verleidelijk om programma’s en projecten als doel op zich te beschouwen in plaats van als middel om die doelstellingen te bereiken. Bovendien is bij aanvang van een programma of project niet altijd helemaal duidelijk hoe de noodzakelijke veranderingen moeten worden geïmplementeerd, zeker niet nu vrijwel ieder project agile wordt uitgevoerd.

Uitdaging

Ieder project kent een optimale balans tussen kosten, opbrengsten en risico’s. Die worden vooraf in kaart gebracht, op basis waarvan de go/no go-beslissing wordt genomen. Tijdens een programma of project wordt echter vaak nauwelijks nog gemonitord of die balans nog klopt. Zo lang de vooraf gedefinieerde milestones maar worden behaald is iedereen tevreden. Toch zegt het behalen van die milestones maar zeer gedeeltelijk iets over de opbrengsten van een project of de wellicht geïntroduceerde risico’s.

Qhuba aanpak

Om te monitoren of een project of programma nog op koers ligt, biedt Qhuba een handzaam assessment aan dat snel inzicht biedt in de status, slagingskans en risico’s. De review geeft snel inzicht in de effectiviteit en doelmatigheid van een programma. We kunnen de review in alle fases van een project uitvoeren:

Vooraf: Dan toetsen we of de verandering past binnen de strategische koers van een organisatie; of duidelijk is welke resultaten gehaald moeten worden en waarom die nu moeten worden behaald; welke risico’s er zijn en hoe die worden beheerd; hoe de aansluiting is op andere projecten en programma’s; of er een realistische planning is; of de beoogde programma- of project-aanpak tot het gewenst resultaat gaat leiden; of alle belanghebbenden hun steun geven aan het programma of project; en of het programma/projectteam over de juiste kennis en ervaring beschikt.

Tijdens: Dit kan in verschillende fases van het project. We toetsen of het project op schema ligt voor wat betreft tijd, budget en tussentijds gerealiseerde resultaten, of er een passende sturing is voor de huidige projectfase en wat er nodig is om het project de volgende fase in te kunnen laten gaan. We kijken bovendien of er ontwikkelingen zijn die maken dat het programma of project moet worden aangepast, bijvoorbeeld wijzigende wetgeving of een nieuwe concurrent die de markt betreedt. Vaak zijn er bij de start van een programma of project nog veel onzekerheden waar gaandeweg helderheid over moet gaan ontstaan. Bij een tussentijdse assessment staan we expliciet stil bij deze onzekerheden en de invulling daarvan.

Vlak voor/tijdens afronding: Op dit moment toetsen we of alle beoogde doelstellingen worden behaald en geven aan wat er nog moet gebeuren om de resultaten te behalen. We analyseren of de resultaten nog altijd goed aansluiten bij de bedrijfsstrategie. Tot slot controleren we of de leerpunten goed zijn geëvalueerd en of de lessen ook zijn gedeeld met de rest van de organisatie.

Resultaat

Naar aanleiding van het assessment is helder of de businesscase voor het programma nog geldig is en of de resultaten en de gewenste voordelen van het programma op schema liggen. Daarnaast rapporteren wij helder over:

  • of de stakeholders zich nog steeds inzetten
  • of het programma nog betaalbaar is
  • hoe wordt omgegaan met bijkomende factoren die het succes kunnen beïnvloeden
  • de doeltreffendheid van controlemaatregelen voor het programma

Qhuba ondersteunt je dus op elk moment van je programma of project om een optimaal resultaat te behalen. Meer weten over onze aanpak? Neem contact met ons op.

apr 24

Controle op je projecten met PRINCE2

Bij Qhuba vinden we het belangrijk om kennis te delen en willen we iedereen graag de kans geven om zich verder te ontwikkelen. Daarom bieden we ook dit jaar weer PRINCE2 trainingen aan op verschillende niveaus. Waarom deze training? De mate waarin een organisatie succesvol projecten doorvoert bepaalt voor een... verder lezen →
Controle op je projecten met PRINCE2

Controle op je projecten met PRINCE2

Bij Qhuba vinden we het belangrijk om kennis te delen en willen we iedereen graag de kans geven om zich […].. Verder lezen →
Succesvol programmamanagement na MSP training

Succesvol programmamanagement na MSP training

“Een noodzakelijke kijk op transformaties uit de schatkist van Qhuba” – Rob Slagboom (VP IT Skyteam) Net als de afgelopen […].. Verder lezen →
Project Capable: projecten identificeren en uitvoeren

Project Capable: projecten identificeren en uitvoeren

Organisaties onderkennen steeds vaker dat de projectorganisatie de meest geschikte organisatievorm is om snel, met focus en binnen de randvoorwaarden […].. Verder lezen →
Meer artikelen
Heeft u een vraag of wilt u meer weten?

Interesse in onze nieuwsbrief?

Qhuba verstuurt ongeveer 6 keer per jaar een nieuwsbrief aan relaties en geïnteresseerden. Hierin worden verschillende onderwerpen behandeld, die op dat moment relevant zijn voor de markt.
Ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Schrijf je dan hier in!

Wat onze klanten zeggen

“Ik vind dat ieder bedrijf zelf zijn eigen innovatie-agenda moet bepalen. Dat kun je niet uitbesteden. Het is prima om met externen te klankborden, maar je moet zelf eigenaar zijn van je digitale transformatie. Daarom vind ik het ook zo fijn om met Qhuba samen te werken. Zij hebben namelijk dezelfde visie. Ze proberen het niet uit je handen te trekken. Zij ondersteunen, houden een spiegel voor, prikkelen en spelen soms de rol van luis in de pels. Maar ze laten verantwoordelijkheden liggen waar die horen.”- CIO AVR
“Het is slim om bij dat traject een buitenstaander te betrekken. Iemand die je een spiegel voorhoudt, die doorvraagt als jij denkt dat je het antwoord al hebt gegeven. Iemand die je helpt om dieper te graven, om verder te kijken. Richard deed dat heel goed. Hij won snel het vertrouwen van onze medewerkers omdat hij niet voor hen iets besliste, maar hen inzichten liet opdoen die ervoor zorgden dat zij zelf tot een beter plan konden komen. Dat is essentieel, want dit is geen exercitie die je volledig aan een extern bureau kunt overlaten. Dit moet je zelf doen.” - CEO Von Essen Bank