SCOPE Model

Qhuba’s dienstverlening

Strategie en technologie zijn sterker dan ooit met elkaar verbonden. Daar zijn organisaties nog niet op ingericht. Qhuba helpt bij alle vraagstukken die aan deze transformatie raken, zowel de bestuurlijke en de technologische als de veranderkundige.

Het SCOPE Model voor Digitale Transformatie

Digitale Transformatie gaat wat ons betreft niet alleen over verregaande of slimmere automatisering, maar ook over het nemen van betere beslissingen met behulp van data, het transformeren van business modellen, het veranderen van bedrijfsculturen en over innovatie.

SCOPE model maakt samenhang helder

Bij Qhuba geloven we in vijf stappen, die niet alleen heel logisch zijn, maar universeel belangrijk om elk business idee succesvol tot uiting te brengen. Deze aanpak hebben we het SCOPE model genoemd. SCOPE is een acroniem waar elke letter staat voor een fase in het proces van strategie en executie:

Middencirkel SCOPE model

In het midden van het SCOPE model vind je templates voor communicatie. Bestaande uit:

– de Business Blueprint beschrijft de succesfactoren. De bouwstenen achter het oorspronkelijke idee van de organisatie: de waarden en visie, de woorden die de organisatie gebruikt en de X-factor die u onderscheidt van de concurrent.

– De Strategy Map die de waardecreërende activiteiten beschrijft aan de hand van oorzaak-gevolg verbanden, gegroepeerd per succesfactor.

– de Scorecard die de doelen weergeeft per activiteit en per succesfactor. En eventueel via een dashboard laat zien hoe het met die doelen staat.

– het IT Control Framework, dat continu inzicht biedt of IT nog aansluit bij de businessbehoeften.

Als klant van Qhuba heeft u zelf wel wat te kiezen natuurlijk, zie het SCOPE model dan ook als eenbuffet; u passeert alle verschillende stappen, maar wat de organisatie nodig heeft qua processen, methodes of templates bepaalt u zelf afhankelijk van je wensen en eetlust. De cirkel kan ook uitgebreid worden met subcirkels voor de substrategieën.

Pas wanneer alle bovenstaande stappen goed worden uitgevoerd, zullen Digitale Transformatie en Digitale Strategie Executie niet langer buzzwoorden uit wetenschappelijke artikelen zijn, maar daadwerkelijke realiteit van succesvolle organisaties.