Haal Businesswaarde uit Juridische Noodzaak

Haal Businesswaarde uit Juridische Noodzaak
Vanaf 25 mei 2018 wordt wet General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehandhaafd.

Vanaf 25 mei 2018 wordt wet General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehandhaafd. Deze wet stelt dat iedere Europese burger het recht heeft om te weten hoe zijn/haar gegevens worden gebruikt en ook het recht heeft om data in te zien, te veranderen of te verwijderen uit de systemen. Wat betekent dit voor de manier waarop organisaties met klantdata mogen omgaan? Probeer deze wetgeving niet te zien als een bedreiging, maar juist als een kans om een verschil te gaan maken.