Voldoe met COBIT aan Randvoorwaarden Digitale Transformatie

Voldoe met COBIT aan Randvoorwaarden Digitale Transformatie
Qhuba legt verbinding tussen management en governance IT

Qhuba legt verbinding tussen management en governance IT. IT moet processen efficiënter maken, medewerkers ondersteunen in hun taken en waarde toevoegen aan klanten. Bovendien moet IT de strategische ambities van een organisatie kunnen ondersteunen. Klinkt leuk, maar er zijn maar heel weinig organisaties die dit van zichzelf kunnen zeggen. Om bedrijven te helpen in control te komen op hun IT heeft Qhuba een op COBIT 5 gebaseerde werkwijze ontwikkeld op basis waarvan we een IT Control Framework op maat van een organisatie kunnen ontwerpen. Hiermee ontstaat grip op de IT-omgeving en inzicht in welke stappen een organisatie moet zetten om de digitale transformatie te kunnen maken.